algemeen

jaap dekkers

visie

teamtraining

levenspad coaching

coaching in de natuur

inspirator in beweging

activiteiten

interview met Jaap

tarieven

contact

email

 Teamtraining vanuit het hart

“Je kunt nooit ontkomen aan je hart. Dus is het beter om te luisteren naar wat het je te zeggen heeft.”
(Paulo Coelho – The Power of the Heart)

Dekkers Training & Coaching verzorgt teamtraining op maat voor bedrijven en organisaties.

De basis voor de trainingen is bewustwording van de grootsheid in onszelf, het creërend vermogen dat we in ons dragen. Dit bewustzijn is bepalend voor de manier waarop we naar onszelf kijken, ons gedragen en hoe we communiceren. Persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling gaan hierbij hand in hand.

hartelijk

Zo van binnen zo van buiten.

Wat wij om ons heen gewaarworden spiegelt altijd iets van onze binnenwereld. Zo wij denken zo zullen we creëren. Bevalt het ons niet wat we zien dan zullen we op andere gedachten dienen te komen, want andere gedachten scheppen een andere werkelijkheid. We zijn ons hier veelal niet van bewust. Daarom worden er in de trainingen vragen gesteld die naar ‘binnen’ verwijzen en aanzet zijn voor een proces van verdere bewustwording, waarbij we uiteindelijk onszelf vragen stellen over de manier hoe we in het leven en daarmee in ons werk staan.

We zitten door alle drukte in en om ons heen veel in ons hoofd, in ons denken. We zijn ‘koppig’ en laten ons gevoel, ons hart, steeds minder spreken. We willen ons gelijk…maar gaat het uiteindelijk niet om geluk?...en is het niet zo dat mensen die goed in hun vel zitten beter presteren, creëren?

Zijn we bereid naar onszelf en anderen te kijken en luisteren? Nemen we verantwoordelijkheid voor ons doen en laten? Veranderen we ons perspectief als blijkt dat dingen niet meer werken? Waaraan relateren we succes? Welke idealen koesteren we? Wat brengt de organisatie jou en wat breng jij de organisatie?

Van hoofd naar hart


Trainen vanuit het hart houdt in dat deze vragen met een team worden afgestemd, waarbij we in een veilige omgeving ons hart durven openen naar elkaar met als resultaat transparantie, er komt aan bod wat er leeft. Je zult nooit je volledige potentieel bereiken als je je hart niet opent.

Door deze manier van werken hebben deelnemers invloed op de inhoud van de training en zijn daardoor mede verantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat. Als gedurende dit proces blijkt dat verandering van koers nodig is, gaat het roer om terwijl onze bestemming onveranderd blijft, namelijk het doelbewust hanteren van individuele- en teamkwaliteiten.

Werkvormen

Vanuit mijn ervaring met teambuilding gebruik ik als werkvorm ‘teamgames’ in de buitenlucht en praktische casussen als toetssteen voor de gehanteerde theorie. Ingegeven door mijn theaterachtergrond zet ik, indien relevant, rollenspel in als instrument.


Geen enkele training is hetzelfde, de intentie echter wel: mensen bewust maken van eigen en andermans talenten, wat leidt naar een dieper inzicht in wie we zijn, waar we voor staan en hoe we ons creatief vermogen kunnen inzetten.

Wil je nadere informatie?

Om een training op maat te maken wil ik je vragen om contact met me op te nemen.

Kijk voor actuele trainingen onder 'activiteiten'

www.pro6.nl
Bezoek de vormgevers!